Co je Snoezelen?

Snoezelen, také známý jako koncept multisenzorického prostředí, je terapeutická metoda původem z Nizozemska.
Tento přístup je zaměřen na vytváření relaxačních a stimulačních prostředí pro jedince s různými druhy zdravotního postižení, včetně mentálních poruch, senzorických a fyzických omezení. Snoezelen kombinuje různé senzorické zážitky, včetně vizuálních, sluchových, hmatových a olfaktorických stimulů.